Senin, 20 Mei 2013

ASAL USUL


politik indonesia penuh dengan karakter ini
Sucitra atawa Prabu Drupada sabenerna bisa disebut kapilanceukna Kombayana, sabab bapana Sucitra anu jeneng Resi Dwapara teh lanceuk Resi Baradwaja. Resi Baradwaja atawa Kombaka nyaeta bapana Kombayana (Drona).

Sucitra kungsi ikrar rek ngabagi karajaan jeung Drona lamun seug manehna pareng jumeneng jadi Raja. Kusabab lahir ti kulawarga Brahmana nu heureut pakeun pungsat harta, ahirna manehna ngabdi ka raja Astina, Pandu Dewanata, pikeun ngaronjatkeun darajat kahirupanana.

Kakeyeng jeung ambisi Sucitra jadi kanyataan ngaliwatan Pandu raja Astina. Sucitra hasil migarwa ka putri raja Cempalareja atawa Pancala. Sucitra hasil milu saembara nu hadiahna Dewi Gandawati. Ieu putri nyaeta lanceuk Gandamanah, patih Astina mangsa pamarentahan Pandu. Sucitra ngawaris Karajaan Pancala ngaganti mitohana Prabu Gandabayu, turta ganti ngaran jadi Prabu Drupada.

Ngadenge Sucitra jumeneng jadi raja, Kombayana nyusul ka Pancala rek ngudag jangji Sucitra. Satepina di karaton Cempalareja, Kombayana ngadeuheus ka Raja Drupada bari nyebut ngaran Sucitra nu geus ganti sebutan jadi Prabu Drupada.

Ningali kaayaan Kombayana anu caludih, alatan kaasup ti golongan Brahmana laip, jaba bari jeung nyebut-nyebut ngaran Sucitra tanpa tatakrama, Drupada ngarasa era ku pangagung jeung inohong karajaan. 

Ku hal eta antukna Sucitra sulaya jangji. Boro-boro ngabagi karajaan, dalah kadatangan Kombayana oge teu di palire. Prabu Drupada malah ngagap jelema owah atawa gelo ka Kombayana. Raja teh malah ngaku teu wawuh ka kapiadina.

Antukna Gandamanah, adi beuteung Drupada sakaligus papatih karaajan kekerot bari luncat. Gandamanah nandasa Kombayana nepi ka cacad warugana. Leungeun kenca Drona ngaplek, irungna nepi ka bengkung, jeung biwirna kuat ka jadi jebleh.

Ti harita Kombayana ngarasa dendam nu taya papadana, jeung ikrar bakal malespati ka Gandamanah, jeung utamana ka Prabu Drupada. 

Takdir nu nungtun Kombayana kasrandog jonghok jeung Pandawa oge Kurawa, nu masih barudak keneh, di nagara Astina samulangna ti Cempalareja. Kombayana nepi ka dianggap guru, hingga diistrenan ku Bisma jadi guruna Pandawa jeung Kurawa. Kombayana ngalatih elmu olah senjata jeung perang, sarta terus ganti ngaran jadi Resi Drona.

Kacindekan tina carita diluhur, aya falsafah anu bisa dijadikeun atikan moral:

1. Sifat manusa keuna ku owah jeung robah, teu panceg dina hiji martabat. Jalma mah bisa sulaya jangji jeung lunca-linci pamadegan (kagambar dina karakter Sucitra atawa Prabu Drupada)

2. Ulah haripeut ku teuteureuyeun, ngudag kalangkang heulang, sok komo bari colonos tanpa tatakrama. Lengkah siga kitu antukna mawa cilaka nu tumiba (kagambar dina karakter Kombayana atawa Resi Drona)

1 komentar:

rozikin roz mengatakan...

pinter sekarang :D

Posting Komentar

Terimakasih sobat telah berkunjung ke blog ini, mohon agar di perhatikan beberapa point di bawah ini sebelum berkomentar.

1. Berkomentarlah sesuai dengan topik pembahasan postingan.
2. Berkomentarlah dengan bijak dan jangan menggunakan kata2 kasar.
3. Komentar mengandung spam akan di hapus tanpa pemberitahuan.
4. Jangan mencantumkan link hidup pada kolom komentar.
5. Gunakan nama walaupun tidak memiliki website, jangan menggunakan anonymous.
6. Klik subscribe untuk mengetahui balasan komentar.

Terimakasih.

Salam,
D-Boer

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More